Bizi Havalara Uçurun!

23 Mart’ta Down Sendromu Derneği’ne tahsis edilen istanbul şehir Hatları vapuru ile boğazda farklı noktalardan Dünya Down Sendromu günü için hazırlanan binlerce balonu gökyüzüne bırakılacak.

"Bizi Havalara Uçurun!" farkındalık kampanyasının amacı Down Sendromlu bireylerin ihtiyaçlarina dikkat çekerek eğitimlerine ve tıbbi ihtiyaçlarina destek sağlamaktır. Bu kampanya ihtiyacı Down Sendromlu birey ve ailelerin farklı yaş dönemlerinde yaşadıkları eğitim ve sosyal kabul süreçlerindeki sorunları sonucunda ortaya çıkmıştır.

Down Sendromu Derneği'ne katkıda bulunmak için siz de bir balon satın alın!
www.bizihavalaraucurun.com
www.downturkiye.net

 

Proje ve bursları aşağıdaki temel esaslara göre şekillendirilmiştir.

 1. Kampanya aracılığı Down Sendromuna dikkat çekilerek, derneğin hedefleri duyurulacaktır.
 2. Bu duyurular sayesinde sponsor desteklerinin ve bağışların arttırılması hedeflenmektedir.
 3. Gelen bağışlar ve sponsorluklar aşağıda detayları anlatılan burslar  için kullanılacaktır.
  1. ERKEN MÜDAHALE BURSLARI: Bebeklerimizin iki aylıktan itibaren başlamaları gereken fizyoterapi, dil terapisi ve duyu bütünleme terapileri gibi olmazsa olmaz eğitim gereksinimlerinin karşılanmasında;
  2. OKUL BURSLARI: Anaokulu çağından itibaren pek çok seviyede ayırımcılıkla yüz yüze kalan çocuklarımızın okullarda karşılaştıkları problemleri çözebilmek amacı ile okul yönetimlerine ve rehber öğretmenlere verilecek kaynaştırma eğitimlerinde ve gölge öğretmen isteklerinde;
  3. iş KOÇLUğU (SÜREKLi iSTiHDAM DESTEği) BURSLARI: Gençlerimizin iş hayatına atılabilmesi ve başarılı bir çalışma hayatının sürekliliğinin sağlanabilmesi için onların ve işyeri personelinin ihtiyaç duydukları desteğin ve eğitimlerin sağlanmasında;
  4. SAğLIK BURSLARI: Down Sendromu Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yapılacak olan ameliyatlarda ve teşhis, tedavi, ilaç ihtiyaçlarında SGK dışı kalan masraflar için gücü yetmeyen ailelerin desteklenmesinde,
 4. Yaşam boyu destek hedeflendiği için yaşlara göre değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yardımların içeriği değişmektedir. 
 5. Yardım yapılacak yaş grupları 5'e ayrılmıştır.
 6. Yardım olarak ailelere nakit para yardımı yapılmayacaktır.
 7. Nihai hedef  Türkiye'nin her yerinden Down sendromlu çocuklar ve aileleri ve çocukların devam ettiği okullara erişebilmektir. Ama bu hedefin gerçekleşmesi fonlamaya bağlı olduğundan ilk olarak pilot bir bölge ile başlanacaktır.
 8. Pilot bölge olarak istanbul ve yeterli talep gelmezse Batı'da Edirne Doğu'da ise  Bursa'ya kadar olan bölge uygulama içine alınacaktır.
 9. Toplanan bağışların %50'si Eğitim Bursu; %30'u Sağlık Yardımı, %20'si operasyonel giderler için Bir alanda ayrılan bütçenin ailelerden talep gelmediği için kullanılamaması durumunda o kısma ayrılan fon projede yer alan bir diğer alana kaydırılacaktır. Hukuki destek; eğitim ve sağlık yardımları kapsamında yapılacak ve bu fonlara ayrılan bütçelerin %5'ini kapsayacaktır.
 10. Gıda ve ihtiyaç yardımlarında ailenin maddi durumu, yaşadığı yer değerlendirilecektir. Yardımlar Down Sendromlu bireyin yararına kullanılmak üzere verilecektir. Ailelerden maaş bordrosu, ikametgah, ailede yaşayan ve çalışan birey sayısı gibi detaylı bilgiler istenecek, devletten evde bakım parası , muhtaçlık maaşı alan, fakirlik kağıdı bulunan veya yeşil kartı olan ailelere öncelik verilecektir.
 11. Sağlık bursları özel tedavi veya teşhis gerektiren durumlarda sgk veya özel sigorta'nın ödeme yapmadığı, devlet tarafından karşılanmayan veya mevcut yerde uzman doktor bulunmaması durumunda ortaya çıkan ameliyatlar, ilaç, muayene, tedavi, nakil, konaklama gibi masraflar veya devlet tarafından kısmen karşılanan masrafların aile tarafından ödenmesi gereken kısımları için  verilecektir. Bu destekler Down Sendromu Kliniği'nde yapılacak teşhis, tedavi, muayene vb. işlemlerde kullanılacaktır. şayet mevcut hastalıkla ilgili klinikte lgili bölüm yoksa farklı bir kurumda yapılacak işlemler için burs verilip verilemeyeceği vakaya göre yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 12. Eğitim Bursu her yaş grubunun ihtiyacına göre hem Down sendromlu bireyin eğitimi hem de  kaynaştırma eğitimi veren okullardaki öğretmenlerin eğitimleri için kullanılacaktır.
 13. Projeden karşılanacak masraflar;
 1. Verilen bursların takibi, bunların yerinde ve uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını takip etmek üzere bir eleman istihdam edilecektir.
 2. Bu desteklerin verilebilmesi için gerekli olan Danışmanlık hizmetleri masrafları proje için toplanan paradan karşılanacaktır.
 3. Bu desteklerin verilebilmesi için gerekli olan basılı materyaller (dergi, kitap, kitapçık vb.) proje kapsamında toplanan yardımlardan karşılanacak , bu materyaller ailelere/uzmanlara ücretsiz olarak verilecektir.
 4. Ailelerin bilgiye erişimlerini kolaylaştıracak alt yapı desteklerinin sağlanması durumunda (Aileye bilgisayar verilmesi vb) oluşan masraflar proje kapsamında toplanan yardımdan kullanılacaktır.
 5. Dışarıdan alınacak her türlü Danışmanlık/Eğitim/Kurs/Sağlık/Ulaşım/Konaklama         Hizmetleri 
 6. Danışman /Eğitmenin yol, konaklama, yemek masrafları
 7. Aile veya DS'lu bireylere verilecek veya onların eğitiminde kullanılacak her türlü          yazılı, görsel malzeme, materyal, ekipman
 8. Aşağıda belirtilen Eğitim Bursu, Sağlık Yardımı, Gıda ve ihtiyaç Yardımı kapsamındaki         her türlü masraflar
 9.     Dernek bu burslar veya verilecek eğitimler için uzmanı istihdam edebilir veya belli         süreler için  dışarıdan destek alabilir. Bu karar konu, ihtiyaç ve süreye göre dernek         tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
 1. DS'li birey ve aileleri ihtiyaçları doğrultusunda derneğin yapacağı değerlendirme sonucunda bir veya birden fazla bursdan faydalanabilirler
 2. Burslardan faydalanmak isteyenler Aile Burs Talep Formunu dolduracak ve istenilen evraklarla beraber derneğe teslim edecektir.
 3. Ödemeler Ailelere Değil Kurumlara Dernek adına kesilen faturalar karşılığı hizmet alındıktan sonra yapılacaktır.
 4. Ailenin Gelir Düzeyi  değerlendirilirken ailenin gelirleri ve giderlerinden sonra belirtilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ayırabileceği bütçesi de dikkate alınacaktır.
 5. 0-1 yaş arası RAM raporu alınamaması durumunda alınması gerekli eğitimler için burs, belirtilen çerçevelerde verilecektir.
 6. Eğitim bursu alan ailelerin 1 ay boyunca mazeretsiz eğitime devam etmemesi durumunda yardım kesilecektir.  Mazeret için doktor raporu talep edilecektir.  Aile 1 ay öncesinden haber vermek üzere aldığı bursu bir kere 1 ay süre ile dondurmayı talep edebilir. Bu talepler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
 7. Bursların kullanılacağı hizmet alanları ve yaş gruplarına göre belirlenen yardım miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

DOWN SENDROMLU BiREYLERE VE AiLELERiNE DESTEK PROJESi

Eğitim Desteği

Toplanan Yardımın Kullanılacağı Alanlar

iÇERiği

Fizyoterapi

Ailenin tercih edeceği ve derneğin onaylayacağı bir merkezden hizmet alınacak. Fatura karşılığı merkeze ödeme yapılacak. 

Bireysel eğitim

Ailenin tercih edeceği ve derneğin onaylayacağı bir merkezden hizmet alınacak. Fatura karşılığı merkeze ödeme yapılacak. 

Dil terapisi

Ailenin tercih edeceği ve derneğin onaylayacağı bir merkezden hizmet alınacak. Fatura karşılığı merkeze ödeme yapılacak. 

Duyu bütünleme terapisi

Ailenin tercih edeceği ve derneğin onaylayacağı bir merkezden hizmet alınacak. Fatura karşılığı merkeze ödeme yapılacak. 

Gölge /rehber öğretmen desteği

Aile  tarafından organize edilecektir. Uzman derneğe aylık olarak raporlama yapacaktır. Aile kendisi bir uzman bulamazsa dernek tavsiyede bulunabilir. Her iki durumda da dernek hizmet ödemesini aylık değerlendirme raporu eline ulaştıktan sonra fatura veya gider makbuzu karşılığı uzmana yapacaktır.  

Sosyal hayata uyum desteği

Dernek tarafından DS'lu gençler için bir program oluşturularak grup halinde iki danışman eşliğinde gençlere 1 yıllık eğitimler verilecektir.

işe hazırlık kursu

Grup yada bireysel olarak uygun işe yerleştirelecek DS'lu bireye  eksik kaldığı konularda eğitim vermek üzere danışman bulunacaktır. Ücret dernek tarafından danışmana ödenecektir.

iş başı destek bursu

işe başlayan DS'lu bireylerin iş yerine uyum sağlayana kadar geçirecekleri sürede iş başı eğitimi verilmesi ve ilerleyen süreçte çıkabilecek sorunlara müdahale edilmesi için dışarıdan danışman bulunacaktır.

Bilgisayar

Derneğin tercih edeceği bir bilgisayar firmasından fatura karşılığı satın alınacak ve aileye ayni yardım yapılacak

Kaynak kitap desteği

Ailenin down sendromu, çocuk gelişimi, sağlık veya eğitim kitapları ile  çocuk kitapları dernek tarafından satın alınacak ve aileye ayni yardım olarak verilecektir.

 

Yol ve konaklama

Mevcut şehirde imkanların yetersiz olması durumunda diğer bir şehire çocuk ve 1 refakatçisinin ulaşımı uçak veya karayolu ile sağlanacaktır. Konaklama ihtiyacı çıkması durumunda derneğin seçeceği bir yerde maksimum 2 gün için konaklama ayarlanacaktır. 

 

Yasal Danışmanlık

Ailelere yasal hakları ve  hukuki süreçler hakkında bilgilendirme yapılacak, basılı malzemeler hazırlanacak ve ücretsiz olarak dağıtılacak. Dava açmak isteyen ailelerin talepleri değerlendirilecek ve derneğin çalıştığı hukuk firması aracılığı ile sonuçlandırılacak. Tüm masraflar proje kapsamında karşılanacaktır.

Sağlık Desteği

Toplanan Yardımın Kullanılacağı Alanlar

iÇERiği

Psikolog desteği-aileye

Down Sendromu Kliniği veya Derneğin bünyesinde görev alan uzman kullanılacaktır.

 

Psikolog/psikiyatrist desteği-çocuğa

Down Sendromu Kliniği veya Derneğin bünyesinde görev alan uzman kullanılacaktır.

 

Ameliyat

Özel sigorta veya sgk'nın ödemediği kısımlar için Down Sendromu Kliniği'nde yapılacak ameliyatlarda hastaneye ödeme yapılacaktır.

 

ilaç

Özel sigorta veya sgk'nın ödemediği ve muadilinin bulunmadığı durumlarda doktor reçetesi ile ilaç yardımı yapılacaktır.

 

Yol

Özel teşhis ve tedavi gerektiren hastalıklarda mevcut şehirde müdahale imkanı veya uzman doktor yoksa Down Sendromu Kliniği'ne hastanın ve maksimum 2 refakatçisinin ulaşımı uçak veya karayolu ile sağlanacaktır. 

 

Konaklama

Özel teşhis ve tedavi gerektiren hastalıklarda mevcut şehirde müdahale imkanı veya uzman doktor yoksa hastanın Down Sendromu Kliniği'e transferi sağlandıktan sonra; istanbul'da hastanın ve maksimum 2 refakatçisinin, konaklayabileceği bir yakınının olmaması durumunda konaklama yardımı yapılacaktır. Karşılanacak konaklama gün sayısı hastanede geçirilecek süre dikkate alınarak değerlendirilecektir.

 

Diş, protez vb

Down Sendromu Kliniği'nde, Özel teşhis veya tedavi gerektiren durumlarda sgk veya özel sigorta'nın ödeme yapmadığı hizmetler için yardım sağlanacaktır. Ödeme hekim / hastaneye fatura karşılığı dernek tarafından toplanan yardımlardan yapılacaktır.

 

 

Muayene/ doktor

Down Sendromu Kliniği'nde, Özel teşhis veya tedavi gerektiren durumlarda sgk veya özel sigorta'nın ödeme yapmadığı muayene hizmetleri için yardım sağlanacaktır. 

 

Yasal Danışmanlık

Ailelere yasal hakları ve  hukuki süreçler hakkında bilgilendirme yapılacak, basılı malzemeler hazırlanacak ve ücretsiz olarak dağıtılacak. Dava açmak isteyen ailelerin talepleri değerlendirilecek ve derneğin çalıştığı hukuk firması aracılığı ilesonuçlandırılacak. Tüm masraflar proje kapsamında karşılanacaktır.

 

 

 

 

Bu Yazılar da İlginizi Çekebilir
Doğuştan Çarpık Ayak (Pes Ekinovarus) Ameliyatsız Tedavi Edilebiliyor

Çocuklarda sıkça görülen ortopedik sorunlardan biri çarpık ayaktır. Günümüz teknolojisi ile artık anne karnında dahi teşhis edilebilen çarpık ayak sorunu, genellikle doğumdan sonra fark ediliyor.

Bebeklere Ve Çocuklara MR (EMAR) Nasıl Çekilir?

Manyetik rezonans yani MR çekilirken bebeğin tamamen hareketsiz durması gerekmektedir. Bu da tahmin edileceği üzere mümkün değildir. Bunun için bebek ve çocuk yaş gurubunda anestezili MR çekilir.

Çocuğunuz Ateşlenirse Ne Yapmalısınız?
+
Çocuğunuz Ateşlenirse Ne Yapmalısınız?

Yanaklar kıpkırmızı, gözler küçücük, alın cayır cayır yanıyor, ama buna karşı eller ve ayaklar daha serin. Teşhis: Çocuğunuzun ateşi var!